اسراجیگر

اسراجیگر


تاریخ : 26 اسفند 1392 - 12:04 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 359 | موضوع : فتو بلاگ | 7 نظر

بهار

سال نوهمه شما مبارک


تاریخ : 26 اسفند 1392 - 12:00 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 269 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

ماهی ها

رفته بودم سر حوض                                                                           تاببینم شایدعکس تنهایی خودرادرآب                                                        آب درحوض نبود ماهیان میگفتند:                                                                                                  تواگردرتپش باغ خدارادیدی همت کن                                                      وبگو ماهی ها حوضشان بی آب است

تاریخ : 24 اسفند 1392 - 22:58 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 284 | موضوع : وبلاگ | 2 نظر

پابه پای کودکی

پابه پای کودکی هایم بیا             کفشهایت رابه پاکن تابه تا                         قاه قاه خنده ات را ساز کن          باز هم باخنده ات اعجازکن                         پابکوب ولج کن وراضی نشو         باکسی جز دوست همبازی نشو                بچه های کوچه راهم کن خبر      عاقلی رایک شبازیادت ببر                          خاله بازی کن به رسم کودکی     باهمان چادرنمازپولکی                              طعم چای وقوری گلدارمان          لحظه های ناب بی تکرارمان                      مادری ازجنس باران داشتیم        درکنارش خواب آسان داشتیم                     یاپدراسطوره دنیای ما                قهرمان باور زیبای ما                                 قصه های هرشب مادربزرگ         ماجرای بزبزقندی وگرگ                            غصه هرگزفرصت جولان نداشت    خنده های کودکی پایان نداشت                  هرکسی رنگ خودش بی شیله بود   ثروت هر بچه قدری تیله بود                  ای شریک نانو گردو وپنیر        همکلاسی باز دستم رابگیر                          مثل تودیگرکسی یکرنگ نیست      آن دل نازت برایم تنگ نیست؟                  رنگ دنیایت هنوزم آبی است؟       آسمان باورت مهتابی است؟                    هرکجایی شعرباران رابخوان        ساده باش وبازهم کودک بمان...                  باز باران باترانه گریه کن!          کودکی تو!کودکانه گریه کن!                                                              ای رفیق روزهای گرم وسرد      سادگی هایم به سویم باز گرد!


تاریخ : 24 اسفند 1392 - 22:38 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 277 | موضوع : وبلاگ | نظر بدهید

بادکنکها بعد از تولد

بادکنکها بعد از تولد


تاریخ : 24 اسفند 1392 - 22:32 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 281 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

اسرا داره شکر میخوره

اسرا داره شکر میخوره


تاریخ : 22 اسفند 1392 - 19:11 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 271 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

بعداز حمام

بعداز حمام


تاریخ : 22 اسفند 1392 - 11:44 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 282 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

اسرا میخواد نماز بخونه

اسرا میخواد نماز بخونه


تاریخ : 21 اسفند 1392 - 22:55 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 267 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر

اسرا خانوم عینکی!!!

اسرا خانوم عینکی!!!


تاریخ : 21 اسفند 1392 - 22:54 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 330 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید