عیدمبارک

عیدمبارک


تاریخ : 11 خرداد 1393 - 15:24 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 622 | موضوع : فتو بلاگ | 6 نظر

اسرا

اسرا

اسراآقاروخیییلی دوست داره.یعنی بابای مامان
تاریخ : 10 خرداد 1393 - 20:43 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 586 | موضوع : فتو بلاگ | 4 نظر

تربچه!!!!!!!!!

این عکس هم برای 3-4ماهگی اسراست اگه به موهاش دقت کنید میفهمیدکه چرامیگم تربچه است!!!


تاریخ : 01 خرداد 1393 - 11:05 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 552 | موضوع : وبلاگ | 10 نظر

اسراجوووووووون

اگه گفتین این کیه؟بله اسراخانومه فقط4ماهشه!


تاریخ : 01 خرداد 1393 - 11:01 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 335 | موضوع : وبلاگ | 2 نظر

لباس پوشیدن

اسرا داره تلاش میکنه تالباس باباش روبپوشه!


تاریخ : 01 خرداد 1393 - 10:56 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 318 | موضوع : وبلاگ | 2 نظر

بابا

سخت است ولی بخند بابا..!!

عید استُ موظفی بخندی

سرخ است همیشه رویت آری

سیلی خور همت بلندی

جز شکر خدا جواب نشنید

هر کس به تو گفت چند چندی ؟!

عمریست عزیز و آبرومند

عمریست بزرگ و سربلندی....


تاریخ : 28 اردیبهشت 1393 - 20:07 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 343 | موضوع : وبلاگ | 6 نظر

مادر

با وجود قحط سالی نان برایت میخرم

نان اگر شد قیمت جان ، جان برایت میخرم

آبروی ابرها را با نگاهم می برم

من به هر قیمت شده باران برایت میخرم

در بساط من به جز این جان ناقابل که نیست

هر چه می خواهی بگو ، ارزان برایت میخرم

کم به فکر این گلیم کهنه و پوسیده باش

قالی ابریشم کاشان برایت میخرم

سوروسات روضه ات را جور خواهم کرد باز

استکان و سینی و قندان برایت میخرم

سالها سوهان روحت بودمُ با این وجود

با پس اندازم کمی سوهان برایت میخرم

از گلویت نان خوش پایین نرفته سالها

مادرم غصه نخور .... دندان برایت میخرم

خوب می دانم عزیزم دل خوشی کم داشتی

یک دل خوش نیز مادر جان برایت میخرم

 


تاریخ : 28 اردیبهشت 1393 - 11:30 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 312 | موضوع : وبلاگ | 3 نظر

اسرا

اسرا


تاریخ : 24 اردیبهشت 1393 - 00:45 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 399 | موضوع : فتو بلاگ | 5 نظر

اسرای ناز

اسرای ناز


تاریخ : 24 اردیبهشت 1393 - 00:43 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 313 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر