بابا

سخت است ولی بخند بابا..!!

عید استُ موظفی بخندی

سرخ است همیشه رویت آری

سیلی خور همت بلندی

جز شکر خدا جواب نشنید

هر کس به تو گفت چند چندی ؟!

عمریست عزیز و آبرومند

عمریست بزرگ و سربلندی....


تاریخ : 28 اردیبهشت 1393 - 20:07 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 343 | موضوع : وبلاگ | 6 نظر

مادر

با وجود قحط سالی نان برایت میخرم

نان اگر شد قیمت جان ، جان برایت میخرم

آبروی ابرها را با نگاهم می برم

من به هر قیمت شده باران برایت میخرم

در بساط من به جز این جان ناقابل که نیست

هر چه می خواهی بگو ، ارزان برایت میخرم

کم به فکر این گلیم کهنه و پوسیده باش

قالی ابریشم کاشان برایت میخرم

سوروسات روضه ات را جور خواهم کرد باز

استکان و سینی و قندان برایت میخرم

سالها سوهان روحت بودمُ با این وجود

با پس اندازم کمی سوهان برایت میخرم

از گلویت نان خوش پایین نرفته سالها

مادرم غصه نخور .... دندان برایت میخرم

خوب می دانم عزیزم دل خوشی کم داشتی

یک دل خوش نیز مادر جان برایت میخرم

 


تاریخ : 28 اردیبهشت 1393 - 11:30 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 312 | موضوع : وبلاگ | 3 نظر

اسرا

اسرا


تاریخ : 24 اردیبهشت 1393 - 00:45 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 399 | موضوع : فتو بلاگ | 5 نظر

اسرای ناز

اسرای ناز


تاریخ : 24 اردیبهشت 1393 - 00:43 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 313 | موضوع : فتو بلاگ | یک نظر

اسرا

اسرا

این عکس اسرا روخیلییییییییی دوس دارم
تاریخ : 24 اردیبهشت 1393 - 00:41 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 576 | موضوع : فتو بلاگ | نظر بدهید

حموم

ا


تاریخ : 21 اردیبهشت 1393 - 19:35 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 373 | موضوع : وبلاگ | 6 نظر

♥♥♥روزپدر♥♥♥

دخترکه باشی

میدونی اولین عشق زندگیت پدرته

دخترکه باشی میدونی محکمترین پناهگاه دنیاآغوش گرم پدرته

دخترکه باشی میدونی مردانه ترین دستی که میتونی تودستت بگیری ودیگه ازهیچی نترسی دستای گرم ومهربون پدرته

هرکجای دنیا هم باشی

چه باشه وچه نباشه

  ♥♥♥ قویترین فرشته نگهبان پدرته♥♥♥


تاریخ : 18 اردیبهشت 1393 - 20:14 | توسط : لیموشیرین | بازدید : 317 | موضوع : وبلاگ | 6 نظر